ผลต่างระหว่างรุ่นของ "30 มิถุนายน พ.ศ. 2535"


 
(ไม่แสดง 1 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
 +
 
'''ผู้เรียบเรียง''' ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
 
'''ผู้เรียบเรียง''' ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
  
แถว 6: แถว 7:
  
 
----
 
----
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เป็นวันที่[[นายกรัฐมนตรี]] [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] ดำเนินการให้[[ยุบสภา]] เพื่อ[[เลือกตั้ง]]ทั่วไปกันใหม่ ทั้ง ๆ ที่ใน พ.ศ. 2535 นี้ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนต้นปี ดังนั้น [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ชุดที่ถูกยุบนี้จึงเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาทำงานยังไม่ทันถึงปี และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใน[[วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535]]
 
  
แต่ก็คงจะโทษอะไรนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ได้มากนัก เพราะการเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ของนายอานันท์ ปันยารชุน ในคืนวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ท่ามกลางความดีใจและแปลกใจของประชาชนไทยจำนวนมากนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน มีภารกิจที่จะต้องยุบสภาเพื่อดำเนินการเลือกตั้งใหม่โดยไม่ชักช้านัก
+
          วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เป็นวันที่[[นายกรัฐมนตรี|นายกรัฐมนตรี]] [[อานันท์_ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] ดำเนินการให้[[ยุบสภา|ยุบสภา]] เพื่อ[[เลือกตั้ง|เลือกตั้ง]]ทั่วไปกันใหม่ ทั้ง ๆ ที่ใน พ.ศ. 2535 นี้ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนต้นปี ดังนั้น [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]]ชุดที่ถูกยุบนี้จึงเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาทำงานยังไม่ทันถึงปี และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ [[13_กันยายน_พ.ศ._2535|13 กันยายน พ.ศ. 2535]]
  
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ นายอานันท์ ปันยารชุน ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้ง เพราะนายอานันท์ ปันยารชุน ไม่เคยตั้ง[[พรรคการเมือง]] การเข้ามาสู่วงการเมืองครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี หลังการยึดอำนาจของ[[คณะ ร.ส.ช.]] เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นั้น ก็เป็นการเข้ามาชั่วคราวเช่นกันเพื่อมาจัดการเลือกตั้ง เพียงแต่คราวก่อนนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นเวลาประมาณ 1 ปี การไม่ลงเลือกตั้งนั้นทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐบาลจะวางตัวเป็นกลางให้นักการเมืองและ[[พรรคการเมือง]]ไปแข่งขันกันเอง
+
          แต่ก็คงจะโทษอะไรนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ได้มากนัก เพราะการเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ของนายอานันท์ ปันยารชุน ในคืนวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ท่ามกลางความดีใจและแปลกใจของประชาชนไทยจำนวนมากนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน มีภารกิจที่จะต้องยุบสภาเพื่อดำเนินการเลือกตั้งใหม่โดยไม่ชักช้านัก
  
หลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ทาง[[พรรคประชาธิปัตย์]]ชนะได้ที่นั่งมากที่สุดใน[[สภาผู้แทนราษฎร]] แต่ก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งจึงได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่[[หัวหน้าพรรค]]ประชาธิปัตย์ [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]]  ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน จึงพ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกันนี้
+
          การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ นายอานันท์ ปันยารชุน ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้ง เพราะนายอานันท์ ปันยารชุน ไม่เคยตั้ง[[พรรคการเมือง|พรรคการเมือง]] การเข้ามาสู่วงการเมืองครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี หลังการยึดอำนาจของ[[คณะ_ร.ส.ช.|คณะ ร.ส.ช.]] เมื่อวันที่ [[23_กุมภาพันธ์_พ.ศ._2534|23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534]] นั้น ก็เป็นการเข้ามาชั่วคราวเช่นกันเพื่อมาจัดการเลือกตั้ง เพียงแต่คราวก่อนนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นเวลาประมาณ 1 ปี การไม่ลงเลือกตั้งนั้นทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ [[รัฐบาล|รัฐบาล]]จะวางตัวเป็นกลางให้นักการเมืองและ[[พรรคการเมือง|พรรคการเมือง]]ไปแข่งขันกันเอง
  
 +
          หลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ทาง[[พรรคประชาธิปัตย์|พรรคประชาธิปัตย์]]ชนะได้ที่นั่งมากที่สุดใน[[สภาผู้แทนราษฎร|สภาผู้แทนราษฎร]] แต่ก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งจึงได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่[[หัวหน้าพรรค|หัวหน้าพรรค]]ประชาธิปัตย์ [[ชวน_หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]] ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน จึงพ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกันนี้
  
[[หมวดหมู่:เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน]]
+
[[Category:เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทย สมัย พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 13:22, 2 ธันวาคม 2562

ผู้เรียบเรียง ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต


          วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เป็นวันที่นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ดำเนินการให้ยุบสภา เพื่อเลือกตั้งทั่วไปกันใหม่ ทั้ง ๆ ที่ใน พ.ศ. 2535 นี้ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนต้นปี ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ถูกยุบนี้จึงเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาทำงานยังไม่ทันถึงปี และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535

          แต่ก็คงจะโทษอะไรนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ได้มากนัก เพราะการเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ของนายอานันท์ ปันยารชุน ในคืนวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ท่ามกลางความดีใจและแปลกใจของประชาชนไทยจำนวนมากนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน มีภารกิจที่จะต้องยุบสภาเพื่อดำเนินการเลือกตั้งใหม่โดยไม่ชักช้านัก

          การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ นายอานันท์ ปันยารชุน ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้ง เพราะนายอานันท์ ปันยารชุน ไม่เคยตั้งพรรคการเมือง การเข้ามาสู่วงการเมืองครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี หลังการยึดอำนาจของคณะ ร.ส.ช. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นั้น ก็เป็นการเข้ามาชั่วคราวเช่นกันเพื่อมาจัดการเลือกตั้ง เพียงแต่คราวก่อนนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นเวลาประมาณ 1 ปี การไม่ลงเลือกตั้งนั้นทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐบาลจะวางตัวเป็นกลางให้นักการเมืองและพรรคการเมืองไปแข่งขันกันเอง

          หลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 ทางพรรคประชาธิปัตย์ชนะได้ที่นั่งมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร แต่ก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งจึงได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 ดังนั้น นายอานันท์ ปันยารชุน จึงพ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกันนี้