เอกสารประกอบการดูงานภาคตะวันออก

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 17:34, 6 สิงหาคม 2551 โดย Ekkachai-KM (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)


มินามาตะ เรื่องราวที่มากกว่าโรคร้าย โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

มินามาตะ มองจากมุมของเหยื่อและผู้ช่วยเหลือ โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

มินามาตะ มองจากมุมของเหยื่อและผู้ช่วยเหลือ (ต่อ) โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

ชิสโสะคอร์ปอเรชัน: ยักษ์ใหญ่แห่งอาณาจักรเคมีญี่ปุ่น โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ภาคประชาชน”[1] โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีและมลพิษ [2]

อนาคตระยอง : เส้นทางสร้างสังคมสุขภาพโดย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

งานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข[3]

ประสบการณ์การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงจากภาคประชาชน [4]

การจัดการสิ่งแวดล้อมกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด [5]

โครงการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม) - การนิคมอุตสาหกรรม [6]

ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม หรือ SCADA (East Water [7])