เสด็จสวรรคต งานพระบรมศพที่ไร้พระบรมโกศ


ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายมาประทับในย่านเวอร์จิเนีย วอเตอร์ ณ พระตำหนักคอมพ์ตัน แต่ด้วยทรงผูกพันกับที่ประทับหลังเดิมจึงโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จไปเก็บดอกไม้ที่พระตำหนักเวนคอร์ตในเช้าวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ แต่ระหว่างทางก็ทรงได้รับข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระประชวรอยู่นั้นได้เสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวาย จึงรีบเสด็จกลับทันที สิริรวมพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นาน ๙ ปี

หลังจากนั้น ๔ วัน สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น ณ ฌาปนสถานโกลเดอร์สกรีน (Golders Green) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนท่ามกลางพิธีที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

ครั้งนั้นมีเพียงการกล่าวราชสดุดีและบรรเลงไวโอลินคอนแชร์โต (Violin Concerto in E.minor Opus.64) ของเมนเดิลโซน (Mendelsohn's Violin Concerto ) ซึ่งเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด หลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ยังคงประทับอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไปจนกระทั่ง พุทธศักราช หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงจึงเสด็จกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งนั้น มีกระบวนแห่อัญเชิญพระบรมอัฐิจากท่าราชวรดิษเพื่อไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ร่วมกับพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ]] ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖