เสด็จประพาสยุโรป (6) – โลกแห่งวิทยาการในยุโรป


นับจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุโรปได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวิทยาการหลากหลายแขนง เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปจึงทรงมีโอกาสทอดพระเนตรกิจการที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าในประเทศต่างๆ

ที่สาธารณรัฐเช็ก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของบริษัทเอกชนหลายแห่งรวมทั้งโรงงานสโกด้า (Skoda) บริษัทผู้ผลิตรถยนตร์และธุรกิจด้านอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่เมืองพิลเซ่น

ขณะที่เยอรมนี หนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีในยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการหลายอย่างเช่นที่เมืองฟรีดิคส์ฮาเฟ่น เพื่อทอดพระเนตรเทคโนโลยีการผลิตโพยมยานหรือเรือเหาะที่เรียกว่า Zeppelin ซึ่งคิดค้นและออกแบบสร้างโดย Graf Ferdinand von Zeppelin ชาวเยอรมัน โดยเวลานั้นเรือเหาะเซพเพลินนี้นับเป็นนวัตกรรมใหม่ทางอากาศยานที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก

นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัทคาร์ล ไซสส์ (Carl Zeiss) ผู้ผลิตเลนส์และกล้องถ่ายภาพที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปี นับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเลนส์ถ่ายภาพรายแรกๆของโลก ภาพถ่ายระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนั้นยังคงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมกับข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เสนอข่าวว่าทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะและเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖