เสด็จประพาสยุโรป (5) – ยุโรปที่ได้ทอดพระเนตร


ยุโรปที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นยุโรปในท่ามกลางความคิด และความเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น จึงเป็นโอกาสที่จะได้ทรงศึกษาถึงระบอบการปกครองและแนวความคิดทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลายด้วยพระองค์เอง

ที่กรุงโรม ได้ทรงพบกับเบนิโต มุสโสลินี นายกรัฐมนตรีอิตาลีและผู้นำพรรคสันนิบาตการต่อสู้แห่งอิตาลีหรือพรรคฟาสซิสต์ ส่วนที่นครเบอร์ลินทรงพบกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีและผู้นำพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันหรือพรรคนาซี รวมทั้งเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไรช์ที่ ๓ ก่อนประกาศนำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ ๒

ขณะที่ในประเทศโลกประชาธิปไตยอย่างอังกฤษ ได้ทรงพบกับนายแรมเซย์ แมคโดนัล นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกที่มาจากพรรคแรงงาน รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการประชุมสภาอังกฤษ โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเสนอข่าวว่าทรงเป็นกษัตริย์ต่างแดนพระองค์แรกที่ร่วมเสวยพระกระยาหารกับสมาชิกรัฐสภา

นอกจากนี้ได้ทรงพบกับนักคิดนักเขียนแนวสังคมนิยมก้าวหน้า เช่น เฮอร์เบิร์ต จอร์จ เวลส์ นักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ผู้โด่งดังหลายเรื่อง รวมทั้ง ออลดัส ฮักสลีย์ ผู้แต่งนิยายเรื่อง Brave New World งานเขียนอันสั่นสะเทือนแนวคิดโลกแห่งอนาคต และซัมเมอเซ็ต มอห์ม ผู้แต่ง Of Human Bondage หนึ่งในร้อยนวนิยายที่ดีที่สุดตลอดกาล

เป็นโอกาสให้ทรงได้รับรู้ถึงโลกทัศน์อันหลากหลายในยุโรปซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการประกอบพระราชกิจหลังจากที่สยามได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วย

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖