เสด็จประพาสยุโรป (3) – สานสัมพันธ์ไมตรีในยุโรป


ตลอดเวลากว่า ๗ เดือนของการเสด็จประพาสยุโรป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันมีมาแต่ครั้งก่อน

ที่อิตาลี ทรงพบกับสมเด็จพระเจ้าวิคโตริโอ เอมานุเอลที่ ๓ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเอเลนา ส่วนที่ฝรั่งเศส ทรงพบประธานาธิบดีอัลแบร์ ฟรองซัว เลอบรัง นอกจากนี้ระหว่างประทับที่กรุงโรมยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักวาติกันเพื่อทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระสันตะปาปา และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอังกฤษทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในฐานะประเทศที่ทรงคุ้นเคย ใกล้ชิดมาตั้งแต่ครั้งทรงศึกษาอยู่ที่นี่ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ ๕ ทรงจัดงานเลี้ยงพระกระยาหารขึ้นที่พระราชวังวินเซอร์ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติยินดี

ส่วนที่เดนมาร์ก สมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่ ๑๐ ได้เสด็จพระราชดำเนินมารับเสด็จถึงเรือพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และได้จัดงานเลี้ยงพระกระยาหารขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ณ พระราชวังอะมะเลียนบอร์ค พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบพระราชหฤทัยที่ได้ทรงรับรองอย่างดีจนทรงรู้สึกเหมือนเป็นพระญาติ

ส่วนที่เยอรมนี แม้สงครามโลกครั้งที่๑ อาจมีผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมชะงักลงไปบ้าง ทว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ก็มีผลต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันในเวลาต่อมา ดังที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาไทย ณ เมืองบาด ฮอมบวร์ก อนุสรณ์สถานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีระหว่างสองแผ่นดิน

กล่าวได้ว่าการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีนัยสำคัญที่ได้ทรงสานต่อพระราชไมตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลก่อนได้ทรงดำเนินมา รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าแม้ขณะนั้นไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วแต่ไมตรีจิตที่มีต่อกันมาแต่เดิมนั้นจะดำรงอยู่สืบไป

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖