เสด็จประพาสยุโรป (2) – รักษาพระองค์


พระราชประสงค์หลักประการหนึ่งในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๖ คือ เพื่อทรงเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากทรงเคยเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรมาแล้วครั้งหนึ่งในคราวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา

ในช่วงแรก ระหว่างประทับพักผ่อนพระวรกายที่เมืองแถบชายฝั่งริเวียราทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ทรงเข้ารับการตรวจพระทนต์ที่เมืองนีซ กับนายแพทย์บัคเกลย์ แพทย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองนีซ และเป็นหนึ่งในคณะแพทย์ที่ได้ถวายการผ่าตัดพระทนต์คุดที่กรุงลอนดอนในเวลาต่อมา

อาคารเลขที่ ๒๐ เดวอนเชียร์ เพลซ (Devonshire Place) ใจกลางกรุงลอนดอนแห่งนี้ คือที่ตั้งของโรงพยาบาลลอนดอนคลินิก อายุกว่าร้อยปี โรงพยาบาลที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการผ่าตัดพระทนต์ในครั้งนั้น รวมทั้งทรงเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรในอีกหนึ่งเดือนต่อมา

ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุว่า จักษุแพทย์ผู้ถวายการรักษาครั้งนั้น คือ เซอร์ สจ๊วต ดุ๊ก เอลเดอร์ (Sir Stewart Duke Elder) แพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่ ๕ แห่งอังกฤษ และเคยผ่าตัดต้อให้กับท่านเจมส์ แรมเซย์ แมคโดนัล นายกรัฐมนตรีอังกฤษในเวลานั้นด้วย

เมื่อประทับพักฟื้นพระองค์จนพระพลานามัยแข็งแรงแล้ว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อทรงเจริญทางพระราชไมตรี รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการ ความเจริญรุดหน้าทางวิทยาการต่างๆ ขณะเดียวกันก็ทรงได้พบกับบุคคลสำคัญมากมาย ทำให้ทรงมีโอกาสรับทราบกระแสและความเคลื่อนไหวทางแนวคิดในยุโรปที่กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นในเวลานั้นด้วย

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖