เสด็จประพาสยุโรป (1)


หนึ่งปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ทรงมีรับสั่งถึงพระราชประสงค์ของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นว่า

"เป็นความจำเป็นเพื่อรักษาร่างกายของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะได้ถือโอกาสเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศให้สนิทสนมยิ่งขึ้น" ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสประเทศต่างๆในยุโรปถึง ๙ ประเทศ โดยมีส่วนที่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการ คือ ที่ฝรั่งเศสและอิตาลี ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการผ่าตัดพระเนตรที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ รวมทั้งทรงประกอบพระราชกรณียกิจอื่นๆด้วย

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มเสด็จประพาสช่วงที่สอง โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีก ๖ ประเทศที่เหลือ ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี เบลเยี่ยม เชโกสโลวาเกีย ฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ

อาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ขณะเดียวกันหลายประเทศที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้น ก่อนหน้านี้ก็ได้ยินยอมแก้ไขสนธิสัญญาที่ทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จึงทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศไทยซึ่งมีสถานะที่เสมอภาคเท่าเทียมกับหลายประเทศที่ได้เสด็จประพาส ตลอดระยะเวลากว่า ๗ เดือนของการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งนั้น เรื่องราวทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๗๖ – ๒๔๗๗ โดยบรรดาสื่อมวลชนของประเทศต่างๆ ในยุโรปต่างให้ความสนใจติดตามรายงานข่าวพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖