หมวดหมู่:องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:34, 4 พฤศจิกายน 2556 โดย Apirom (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)


Wbar purple2.jpg
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  3. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  5. ศาลรัฐธรรมนูญ
  6. ศาลปกครอง

หน้าหลัก

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่