สยามก่อนกาลอภิวัฒน์


สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำไปทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของสยามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้รายได้สอดรับกับงบประมาณแผ่นดิน มีการยุบหน่วยงาน ปลดข้าราชการ เพื่อลดรายจ่ายของรัฐบาลขณะนั้น นับเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่อย่างเห็นได้ชัด

ด้านความเคลื่อนไหวทางการเมืองมี ๒ กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองชัดเจน คือกลุ่มลัทธิเสรีนิยมและระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก กับกลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์ ที่คอยสร้างความผันแปรทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา

แล้วสยาม...จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรท่ามกลางกระแสความร้อนแรงของวิกฤตการณ์เหล่านี้?

เหตุการณ์บ้านเมืองในรัชสมัยที่ดูวุ่นวายและไม่เงียบสงบเหล่านี้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่สบายพระราชหฤทัย...ดังเช่นพระราชกระแสตอบเสนาบดีกระทรวงธรรมการว่า…

“...ความนิยมและนับถือในองค์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินอย่างที่เคยเป็นมาก่อน ฉันเห็นว่าจะกลับฟื้นขึ้น อย่างแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้ว...”

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖