ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


เรื่อง - ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย - ศุทธิกานต์ มีจั่น

จำนวน - 166 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 - สิงหาคม 2556

Download PDF - ปก