ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นจากมุมมองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ


ผู้แต่ง วชิระ แจ่มกระจ่าง

ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นจากมุมมองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ

ปี พ.ศ 2552

บทคัดย่อ (PDF download)