สถิติสื่อ


สถิติเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่อัปโหลด ซึ่งรวมเฉพาะรุ่นล่าสุดของไฟล์นั้น ไม่รวมไฟล์รุ่นเก่าหรือที่ถูกลบแล้ว

Office

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
application/pdf.pdf202 (39.7%)565,062,664 ไบต์ (538.89 เมกะไบต์; 96.8%)

Total file size for this section: 565,062,664 bytes (538.89 เมกะไบต์; 96.8%).

Bitmap images

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe186 (36.5%)7,858,146 ไบต์ (7.49 เมกะไบต์; 1.35%)
image/png.png, .apng119 (23.4%)10,827,887 ไบต์ (10.33 เมกะไบต์; 1.85%)
image/gif.gif2 (0.393%)61,469 ไบต์ (60 กิโลไบต์; 0.0105%)

Total file size for this section: 18,747,502 bytes (17.88 เมกะไบต์; 3.21%).

All files

Total file size for all files: 583,810,166 bytes (556.76 เมกะไบต์).