สถิติสื่อ


สถิติเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่อัปโหลด ซึ่งรวมเฉพาะรุ่นล่าสุดของไฟล์นั้น ไม่รวมไฟล์รุ่นเก่าหรือที่ถูกลบแล้ว

Office

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
application/pdf.pdf206 (40%)584,111,651 ไบต์ (557.05 เมกะไบต์; 96.9%)

Total file size for this section: 584,111,651 bytes (557.05 เมกะไบต์; 96.9%).

Bitmap images

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe187 (36.3%)7,873,656 ไบต์ (7.51 เมกะไบต์; 1.31%)
image/png.png, .apng120 (23.3%)10,864,258 ไบต์ (10.36 เมกะไบต์; 1.8%)
image/gif.gif2 (0.388%)61,469 ไบต์ (60 กิโลไบต์; 0.0102%)

Total file size for this section: 18,799,383 bytes (17.93 เมกะไบต์; 3.12%).

All files

Total file size for all files: 602,911,034 bytes (574.98 เมกะไบต์).