รุ่น


สัญญาอนุญาตมีเดียวิกิ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

Entry point URLs

หน้าตาที่ติดตั้ง

ส่วนขยายเพิ่ม (extension) ที่ติดตั้ง

Installed libraries

<aoaudio>, <aovideo>, <gallery>, <ggtube>, <gtrailer>, <gvideo>, <indicator>, <mytag>, <nicovideo>, <nowiki>, <numcontent>, <pre>, <ref>, <references>, <showallcontent>, <tagcloud>, <tangler>, <wegame> และ <youtube>anchorencode, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, count, defaultsort, displaytitle, explode, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, len, localurl, localurle, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, pos, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, replace, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, rpos, special, speciale, sub, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst, urldecode และ urlencode visited from 34.204.176.125