สถิติ


สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา3,446
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
4,265
ไฟล์ที่อัปโหลด515
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า14,195
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย3.33
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน27
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
3
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)9
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)1
สถิติหน้า ปี 2020
มกราคม0
กุมภาพันธ์10
มีนาคม29
เมษายน10
พฤษภาคม4
มิถุนายน0
กรกฎาคม0
สิงหาคม0
กันยายน0
ตุลาคม0
พฤศจิกายน0
ธันวาคม0
ทั้งหมด53
สถิติหน้า ปี 2019
มกราคม0
กุมภาพันธ์0
มีนาคม0
เมษายน6
พฤษภาคม1
มิถุนายน3
กรกฎาคม0
สิงหาคม0
กันยายน0
ตุลาคม0
พฤศจิกายน12
ธันวาคม5
ทั้งหมด27
สถิติหน้า ปี 2018
มกราคม0
กุมภาพันธ์0
มีนาคม0
เมษายน0
พฤษภาคม0
มิถุนายน0
กรกฎาคม0
สิงหาคม5
กันยายน0
ตุลาคม0
พฤศจิกายน91
ธันวาคม15
ทั้งหมด111