สถิติ


สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา3,413
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
4,225
ไฟล์ที่อัปโหลด510
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า13,854
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย3.28
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน27
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
3
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)9
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)1
สถิติหน้า ปี 2019
มกราคม0
กุมภาพันธ์0
มีนาคม0
เมษายน6
พฤษภาคม1
มิถุนายน3
กรกฎาคม0
สิงหาคม0
กันยายน0
ตุลาคม0
พฤศจิกายน0
ธันวาคม0
ทั้งหมด10
สถิติหน้า ปี 2018
มกราคม0
กุมภาพันธ์0
มีนาคม0
เมษายน0
พฤษภาคม0
มิถุนายน0
กรกฎาคม0
สิงหาคม5
กันยายน0
ตุลาคม0
พฤศจิกายน91
ธันวาคม15
ทั้งหมด111
สถิติหน้า ปี 2017
มกราคม1
กุมภาพันธ์0
มีนาคม10
เมษายน1
พฤษภาคม38
มิถุนายน20
กรกฎาคม31
สิงหาคม49
กันยายน0
ตุลาคม0
พฤศจิกายน2
ธันวาคม103
ทั้งหมด255