ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก


ค้นหาผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
ตราเวลา เป้าหมาย หมดอายุ ผู้ดูแลระบบที่บล็อก พารามิเตอร์การบล็อก เหตุผล
12:36, 22 เมษายน 2553 Tawittiya (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ไม่มีกำหนด WikiSysop (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) ปิดใช้งานการสร้างบัญชี