ผลการศึกษาของเจ้าชายแห่งสยาม


ตลอดระยะเวลา ๓ ปีในวิทยาลัยอีตัน อัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ผู้เป็นพระอภิบาล ได้ติดตามรายงานผลการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศุโขไทยธรรมราชาทรงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ และสนใจวิชาดนตรี ภาษา และประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ

ผลการศึกษาในภาคเรียนแรกทรงสอบได้ลำดับที่ ๒๑ จากนักเรียน ๒๗ คน และในปลายเทอมทรงทำคะแนนได้ ๓๗๗ คะแนน

ปีต่อมา การศึกษาของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก คือ ทรงเอาพระทัยใส่ในภาษาฝรั่งเศสดีมาก พระอาจารย์ชมพระอัธยาศัยว่าเรียบร้อยน่ารัก ทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษา มีไหวพริบ และแม้จะไม่ทรงโปรดตอบคำถามมากนัก แต่ก็ทรงตอบคำถามประวัติศาสตร์อังกฤษได้ดีมาก และทรงเขียนเรียงความได้ถูกต้อง เรียบร้อย

นักเรียนอีตันทุกคนจะต้องเล่นกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ทรงเลือกกีฬาคริกเก็ต สควอช และทรงม้าซึ่งปรากฏว่าทรงได้รับรางวัลขี่ม้าโลดโผนและครั้งหนึ่งทรงเข้าร่วมการแข่งเรือกรรเชียงซึ่งเป็นกีฬาประเพณีของวิทยาลัย โดยทรงรับหน้าที่เป็นผู้ถือท้ายเรือให้แก่ทีม Novice Eight ด้วย


ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖