บั้นปลายพระชนม์ชีพ 2


ในสายตาผู้คนย่านนี้ Greywell Court House คือ ที่พักให้เช่า แต่ในความรับรู้ของคนไทยที่นี่เคยเป็นพระตำหนักเกลน แพ็มเมิ่นต์ ที่ประทับแห่งที่ ๒ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี หลังสละราชสมบัติ

ม.ร.ว.ปิ่มสาย อัมระนันท์ พระนัดดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งตามเสด็จหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ พระบิดา กล่าวถึงความทรงจำในวัยเด็กถึงพระตำหนักไว้ว่า

“...มีถนนกรวดค่อยๆเลี้ยวขึ้นเนินไปผ่านพุ่มอเซเลียจำนวนมากทางซ้ายและพุ่มโรโดเดนดรอน ใหญ่ๆดอกสีม่วงทางขวา ข้างหลังพุ่มอเซเลียมีต้นยูสูงใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนหนึ่ง ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นองค์พระตำหนักหรือสนามได้จนกระทั่งผ่านโค้งสุดท้าย...”

หลังจากประทับ ณ พระตำหนักเกลน แพ็มเมิ่นต์ ได้ราว ๒ ปี เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอาการประชวรมากขึ้นจึงทรงซื้อพระตำหนักใหม่ที่มีขนาดเล็กเหมาะแก่การดูแลรักษา ซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์ และร่มรื่นสวยงาม นามว่า พระตำหนักเวนคอร์ต ที่เมืองบิ้ดเด็นเด็น ในจังหวัดเค้นท์

เรื่องราวของอดีตพระมหากษัตริย์สยามในฐานะสมาชิกของเมือง ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือภาพเก่าเมืองบิดเด็นเด็นอย่างน่าสนใจและน่าประทับใจ

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖