บั้นปลายพระชนม์ชีพ 1


ตำบลแครนลี ในจังหวัดเซอร์เรย์ ห่างจากกรุงลอนดอน ราว ๓๕ ไมล์ คือที่ตั้งของพระตำหนักโนล หรือที่ทรงเรียกว่า บ้านโนล ที่ประทับหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

พระราชสถานะในเวลานั้นคือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ทรงประทับที่พระตำหนักโนล ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฯ พระญาติ และข้าราชบริพารไม่มากนัก ปัจจุบัน พระตำหนักโนลที่ทรงเช่าได้เปลี่ยนสภาพเป็นสถานพักฟื้น คนชรา Knowle Park Nursing Home

ทรงซื้อที่ประทับแห่งใหม่ที่ตำบลเวอร์จิเนีย วอเตอร์ ทางเหนือของจังหวัดเซอร์เร่ย์ พระราชทานนามว่า เกลน แพ็มเมิ่นต์ (Glen Pamment) ทรงสลับคำจากวลี ตาม “เพลงมัน” (Tam Pleng Man) ซึ่งมีความหมายว่า "แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้น" สะท้อนความในพระราชหฤทัย ในเวลานั้น

ที่นี่ ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่กับพระประยูรญาติใกล้ชิดเหมือนดั่งครอบครัวที่อบอุ่น

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖