ชีวิตครอบครัวของพระองค์


หลังจากทรงอภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา และหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีพระชายาเสด็จมาประทับ ณ วังศุโขทัย พระตำหนักที่ประทับมีขนาดพอเหมาะแก่พระอัธยาศัยคือไม่ใหญ่มาก และมีสนามกว้างหน้าพระตำหนัก

อาจกล่าวได้ว่าหลังจากทรงอภิเษกสมรส ทรงดำเนินพระจริยาวัตรเฉกเช่นสามีภรรยานายทหารทั่วไป ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา เสด็จไปทรงราชการทหารในตอนกลางวัน พระชายาทรงดูแลความเรียบร้อยที่วัง เช่น เสด็จลงสวน ทรงเก็บดอกไม้มาปักตกแต่งภายในพระตำหนักให้สดชื่น เมื่อเสด็จราชการและเสด็จกลับมาในช่วงเย็นทั้งสองพระองค์ก็จะทรงกีฬา เช่น เทนนิสด้วยกัน

ภาพชีวิตครอบครัวของทั้งสองพระองค์จึงเป็นภาพของความรัก ความผูกพันระหว่างคนวัยต่างๆ นอกจากเด็กๆ ในพระราชอุปการะแล้ว ยังมีพระประยูรญาติทั้งฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ซึ่งพระราชทานความสนิทสนมและพระมหากรุณาธิคุณโดยถ้วนทั่ว

ที่มา

บทสารคดี “ปกเกล้าธรรมราชา” สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ในวโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี ๒๕๕๖