ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กินตามน้ำ"


(หน้าที่ถูกสร้างด้วย ''''ผู้เรียบเรียง''' รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ ---- '''ผู้ทร...')
 
แถว 1: แถว 1:
'''ผู้เรียบเรียง''' รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
+
 
 +
'''ผู้เรียบเรียง''' รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
  
 
----
 
----
แถว 7: แถว 8:
 
----
 
----
  
“กินตามน้ำ”   เป็นคำที่ล้อเลียนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจให้คุณและโทษกับบุคคล อันเป็นการกระทำในลักษณะฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอรัปชั่นอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่การที่นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือที่เรียกว่า “กินสินบาท คาดสินบน” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “กิน” นั้นเขาได้ทำตามอย่างของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น “เจ้านาย” หรือทำตามอย่างของคณะบุคคลส่วนใหญ่ที่ร่วมงานกัน ก็เรียกว่า “กินตามน้ำ” ทั้งนี้ เขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก “เจ้านาย” หรือเพื่อนร่วมงานที่กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วยกัน ในทางตรงข้ามถ้าเขาปฏิเสธไม่ร่วมมือด้วยเขาก็อาจได้รับผลร้ายติดตามมาได้
+
“กินตามน้ำ” เป็นคำที่ล้อเลียนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยการปฏิบัติหน้าที่ของ[[นักการเมือง|นักการเมือง]]และ[[เจ้าหน้าที่ของรัฐ|เจ้าหน้าที่ของรัฐ]]ที่มีอำนาจให้คุณและโทษกับบุคคล อันเป็นการกระทำในลักษณ[[ะฉ้อราษฎร์บังหลวง|ะฉ้อราษฎร์บังหลวง]]หรือ[[คอรัปชั่น|คอรัปชั่น]]อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่การที่นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือที่เรียกว่า “กินสินบาท คาดสินบน” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “กิน” นั้นเขาได้ทำตามอย่างของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น “เจ้านาย” หรือทำตามอย่างของคณะบุคคลส่วนใหญ่ที่ร่วมงานกัน ก็เรียกว่า “กินตามน้ำ” ทั้งนี้ เขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก “เจ้านาย” หรือเพื่อนร่วมงานที่กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วยกัน ในทางตรงข้ามถ้าเขาปฏิเสธไม่ร่วมมือด้วยเขาก็อาจได้รับผลร้ายติดตามมาได้
           
+
 
ต่อมาคำ “กินตามน้ำ” ได้นำมาใช้ล้อเลียนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจให้คุณและโทษบุคคลทั้งในส่วนราชการ องค์การปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนด้วย
+
ต่อมาคำ “กินตามน้ำ” ได้นำมาใช้ล้อเลียนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจให้คุณและโทษบุคคลทั้งในส่วนราชการ [[องค์การปกครองท้องถิ่น|องค์การปกครองท้องถิ่น]] [[รัฐวิสาหกิจ|รัฐวิสาหกิจ]] และภาคเอกชนด้วย
  
[[หมวดหมู่:สารานุกรมการเมืองไทย]]
+
[[Category:สารานุกรมการเมืองไทย]]

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 00:10, 2 ธันวาคม 2562

ผู้เรียบเรียง รศ.ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ


ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ ศ.อนันต์ เกตุวงศ์


“กินตามน้ำ” เป็นคำที่ล้อเลียนกระทบกระเทียบเปรียบเปรยการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจให้คุณและโทษกับบุคคล อันเป็นการกระทำในลักษณะฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอรัปชั่นอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่การที่นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือที่เรียกว่า “กินสินบาท คาดสินบน” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “กิน” นั้นเขาได้ทำตามอย่างของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น “เจ้านาย” หรือทำตามอย่างของคณะบุคคลส่วนใหญ่ที่ร่วมงานกัน ก็เรียกว่า “กินตามน้ำ” ทั้งนี้ เขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก “เจ้านาย” หรือเพื่อนร่วมงานที่กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วยกัน ในทางตรงข้ามถ้าเขาปฏิเสธไม่ร่วมมือด้วยเขาก็อาจได้รับผลร้ายติดตามมาได้

ต่อมาคำ “กินตามน้ำ” ได้นำมาใช้ล้อเลียนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจให้คุณและโทษบุคคลทั้งในส่วนราชการ องค์การปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนด้วย