กฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 10:40, 21 มีนาคม 2557 โดย Apirom (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)


Wbar purple2.jpg
กฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
 1. พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐
 2. พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ตาม มาตรา ๑๐
 3. ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. กฎมณเทียรบาล
 5. กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรในพระราชสำนัก
 6. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐
 7. พระราชบัญญัติสมุหมนตรี รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙
 8. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์
 9. พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.๒๔๙๕
 10. พระมหากษัตริย์กับกฎหมายอื่นๆ
 11. กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ พระราชฐานหรือระเบียบการปกครองในพระราชสำนัก
 12. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 13. แนวคำวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมาย